ISIKUANDMETE KAITSE 

MODIVO Grupis seoses ärisuhete, kontakteerumise ja värbamisega isikuandmete töötlemise põhimõtted. 

 

 1. Isikuandmeteandmete Vastutav töötleja 
   
  Käesolev teave puudutab MODIVO kontserni kuuluvaid äriühinguid (“MODIVO Grupp”), st: 
   
 • MODIVO S.A. (Nowy Kisielin - Nowa tn. 9, 66-002 Zielona Góra, Poola; e-posti aadress: info@modivo.pl, telefoni number: (+48) 22 123 0 123. Andmekaitseinspektori kontaktandmed: iod@modivo.com; 
 • - eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. (ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra; e-mail: info@eobuwie.pl, telefon: (+48) 68 422 84 04); 
 • - eschuhe.de GmbH (Nuhnenstr. 7d, 15234 Frankfurt (Oder); e-mail: info@eschuhe.de, telefon: 0335 233 86 886); 
 • - eschuhe.ch GmbH (c/o KAVO-Immobilien AG, Baarerstrasse 11, 6300 Zug; e-mail: info@eschuhe.ch, telefon: (+41) 44 5087357); 
 • - Modivo.cz s.r.o. (Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9; e-mail: info@eobuv.cz, telefon: 228 881 562); 
 • - epantofi MODIVO s.r.l. (Splaiul Unirii, Nr. 4, Sitraco Center II, bl. B3, etaj 5, Ap. 5.3, sector 4, Bucharest 040031; e-mail: info@epantofi.ro, telefon: +4 0371783601); 
 • - MODIVO S.R.L., Alme’ (BG) via A. Locatelli 49 CAP 24011 C/O Studio Associato; 
 • - Modivo.sk s.r.o., Ivanská cesta 16, Bratislava - district Ružinov 821 04; 
 • - Branded Shoes & Bags Sp. z o.o. (ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra; e-mail: info@eobuwie.pl, telefon: (+48) 68 422 84 04)eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. (Nowy Kisielin - Nowa tn 9, 66-002 Zielona Góra, Poola; e-posti aadress: info@eobuwie.pl, telefoni number: (+48) 68 422 84 04, 0 801 002 024); 
 • eschuhe.de GmbH (Nuhnenstr. 7d, 15234 Frankfurt (Oder), Saksamaa; e-posti aadress: info@eschuhe.de, telefoni number: 0335 233 86 886); 
 • eschuhe.ch GmbH (c/o KAVO-Immobilien AG, Baarerstrasse 11, 6300 Zug; e-posti aadress: info@eschuhe.ch, telefoni number: (+41) 44 5087357); 
 • eobuv.cz s.r.o. (Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9; e-posti aadress: info@eobuv.cz, telefoni number: 228 881 562); 
 • epantofi MODIVO s.r.l. (Splaiul Unirii, Nr. 4, Sitraco Center II, bl. B3, etaj 5, Ap. 5.3, sector 4, Bucharest 040031; e-posti aadress: info@epantofi.ro, telefoni number: +4 0371783601); 
 • Branded Shoes & Bags Sp. z o.o. (ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra; e-posti aadress: info@eobuwie.pl, telefoni number: (+48) 68 422 84 04, 0 801 002024) 
 • Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed: Łukasz Griesman, tel. +48572776069, e-post lukasz.griesman@modivo.com. 

Iga MODOVI grupi äriühing iseseisvalt määrab kindlaks isikuandmete (“Isikuandmed”) töötlemise eesmärgid ja vahendid, mis tähendab, et iga äriühing on eraldiseisev Vastutav töötleja (“Vastutav töötleja”), olenevalt sellest, mis äriühinguga Teil on sõlmitud leping ja ärisuhted, üldreeglina just see äriühing ongi Teie Isikuandmete Vastutav töötleja.  

Käesolevas dokumendis sisalduv teave kehtib kõikide MODIVO Grupi äriühingute suhtes, kui need Äriühingud on Vastutavad töötlejad, kusjuures enamikus MODIVO grupi protsessides Vastutavaks töötlejaks on MODIVO S.A. äriühing.  

MODIVO Grupi äriühingud viivad läbi ühise värbamispoliitika, ühiselt määravad kindlaks MODIVO Grupis tööle kandideerijate isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ja on Isikuandmete kaasvastutavad töötlejad. Rohkem infot selle kohta on esitatud allpool.  

Võib juhtuda, et üks äriühing tegutseb teise MODIVO Grupi äriühingu kasuks, nt logistika või turundus, sel juhul neid töid sooritav äriühing ei hakka Teie isikuandmete Vastutavaks töötlejaks, kuid töötleb Teie isikuandmeid  Vastutava töötlejaga sõlmitud usalduslepingu alusel. 
 

 1. Isikuandmete töötlemine 
   
  Teie Isikuandmeid võib töödelda seoses erinevate situatsioonidega: (i) Teie olete ise oma isikuandmed meile erinevate suhtluskanalite kaudu esitanud (nt saates päringu / pakkumise e-posti, telefoni või meie kodulehtedel oleva vormi teel); (ii) meie koostöö raames lepingu allkirjastamisel või elluviimisel; (iii) kui oleme Teie isikuandmeid muudest allikatest saanud (nt. firmalt, kellega Teie koostööd teete ja kes on samal ajal meie osapool või klient, sealhulgas ka teise MODIVO Grupi äriühingu osapool või klient). 
   
  Käesolev teave ei puuduta Isikuandmete töötlemist seoses meie e-poe www.modivo.ee Klientide poolt kasutamisega ega meie e-poe kaudu lepingute sõlmimist. Kui soovite rohkem infot saada, siis palume meie Andmekaitse tingimustega tutvuda.  
   
 1. Isikuandmete töötlemine seoses äri- ja kaubandussuhetega ning kontaktiga.  
   
   
 1. Isikuandmete töötlemise ulatus 
   
  Isikuandmete Vastutava töötlejana töötleme järgmiste isikute andmeid: meie klientide; äripartnerite, sh nende töötajate / partnerite; teiste isikute andmeid siis, kui need andmed olid meile esitatud seoses lepingute elluviimisega või telefoni, e-posti või meie kodulehtedel olevate vormide teel.  
   
  Seoses nende tegevustega võime töödelda järgmisi Isikuandmeid: identifitseerimisandmeid, kontaktandmeid, andmeid tööameti või kutsetunnistuste kohta ning muid andmeid siis, kui need andmed olid meile esitatud seoses koostööga või kontakteerumisega.  
 1.  

Ülalmainitud Isikuandmed saame otse Teilt ja ka teistelt isikutelt, nt Teie tööandjatelt / tellijatelt.  

 
 

 1. Töötlemise eesmärk ja alus 
   
  Seoses ülalmainitud suhetega töötleme Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel 
  - koostöö alustamiseks ja lepingu sõlmimiseks; 
  - sõlmitud lepingu elluviimiseks, sh selle lõpetamiseks; 
  - laekunud küsimustele ja taotlustele vastamiseks, ning kogu muu sellega seotud kirjavahetuseks / kontakteerumiseks; 
  - turunduslikel eesmärkidel ning seoses teiste Vastutava töötleja teavetega ja teenustega; 
  - võimalike nõuete eest kaitsmiseks ning nende nõuetega tegelemiseks; 
  - vVastutava töötleja seadusjärgsete kohustuste täitmiseks (nt maksud, raamatupidamine). 

Vastutava töötleja poolt Isikuandmete töötlemise aluseks on: 
 
- lepingu täitmise vajadus või enne lepingu sõlmimist isikuandmete subjekti palvel meetmete võtmine; 
- Vastutava töötleja seadusjärgsete kohustuste; 
- Administraatori seaduslikult õigustatud huvi, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole toodete ja teenuste turundus ja kontakteerumine, sh kirjavahetuse pidamine ja võimalike nõuete eest kaitsmine. 
 
Isikuandmine esitamine on üldreeglina vabatahtlik, kuid võib osutuda vajalikuks lepingu sõlmimiseks, selle elluviimiseks, küsimustele vastamiseks või kirjavahetuse pidamiseks.  

 1. Isikuandmete töötlemise periood 
   
  Lepingu sõlmimiseks ja elluviimiseks kogutud Isikuandmeid töödeldakse lepingu kehtivuse ajal või Teie vastuväidete esitamiseni siis, kui meie poolt isikuandmete töötlemise aluseks on seaduslikult õigustatud huvi, v.a. juhul, kui õigusega (nt arhiveerimist, maksustamist või raamatupidamist puudutavate õiguse sätetega) on ette nähtud, et isikuandmeid tuleb töödelda kauem või töötleme isikuandmeid võimalike nõuete eest kaitsmiseks kuni nende nõuete esitamise seaduslikud alused ei aegu - olenevalt sellest, kumb periood on pikem.  
   
  Teie isikuandmeid mis olid meile esitatud kontakteerumise ajal töötleme kontakteerumise lõpuni, ning turunduslike tegevuste korral - vastuväite esitamiseni, v.a. juhul, kui seaduses tulenevalt peame Teie andmeid töötlema kauem või kuni nõuete esitamise seaduslikud alused ei aegu, nagu eelmises lõigus mainitud.  
   
 1. Seoses värbamisega Isikuandmete töötlemine 

 

 •  
   
  MODIVO Grupi moodustavad äriühingud  viivad läbi ühise värbamispoliitika ja selle tõttu värbamisega seotud küsimustes MODIVO grupi äriühingud on Teie (kui Tööle kandideerija) Isikuandmete kaasvastutavad töötlejad.  

 

Andmekaitsemääruse artiklis 26 sätestatud kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks ülalmainitud äriühingud (kui kaasvastutavad töötlejad) on kindlaks määranud endale Andmekaitsemäärusest tulenevate kohustuste ulatused. Detailsem info kaasvastutavate töötlejate tegevuste kohta on saadaval SIIN. 
 

 1. Töödeldavate Isikuandmete ulatus 

 

 •  
   
  Töötleme tööotsijate kõikide kättesaadavate värbamiskanalite kaudu saadetud isikuandmeid. Värbamisega seoses võime töödelda järgmiseid Teie Isikuandmeid (mõnede andmete töötlemiseks vaja Teie heakskiitu): identifitseerimisandmeid; kontaktandmeid; andmeid Teie hariduse, senise töökogemuse ning kutsetunnistuste kohta; värbamiseprotsessi käigus meile esitatud Isikuandmeid. 
   

 

 1. Isikuandmete töötelemise eesmärk ja alus  

 

 •  
   
  Seoses värbamisega töötleme Teie isikuandmeid MODIVO Gruppi värbamise protsessi lõpule viimise eesmärgil ning, Teie nõusolekul, sarnastele ametikohtadele värbamiseks tulevikus.  

 

Teie Isikuandmete töötlemise aluseks on lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine vastavalt Teie taotlusele, kehtiva õiguse sätted, eelkõige töölepingu seaduse ja rakendusaktide sätted ning Teie nõusolek laiemas ulatuses kui on nendes sätetes kehtestatud ja seoses tulevaste värbamistega.  

Kui olete mistahes ülalmainitud nõusoleku avaldanud, siis võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kuid see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.  

Töötleme Teie isikuandmeid arvestades ka vaidluste Teie ja mistahes Vastutava töötleja vahel tekkimise võimalusega (õiguslikuks aluseks on sel juhul Vastutava töötleja õigustatud huvi). Võime Teie isikuandmeid töödelda ka kaasvastutavate töötlejate või nende partnerite turunduslikel eesmärkidel (õiguslikuks aluseks on sel juhul Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi - kaasvastutavate töötlejate või partnerite turundus).  
 
 
Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik värbamisprotsessi elluviimiseks ning võimaliku koostöö alustamiseks.  

 

 1. Isikuandmete töötlemise periood 

Töötleme Teie Isikuandmeid värbamisprotsessi vältel või, Teie täiendava ja vabatahtliku nõusolekul olemasolul, tulevastel värbamisprotsessidel kuni nõusoleku tagasivõtmiseni ning, turunduslikel tegevustel, vastuväite esitamiseni. Igal juhul andmed kustutakse vastava perioodi möödumisel, v.a. juhul, kui õigusega on ette nähtud, et isikuandmeid tuleb töödelda kauem või töötleme isikuandmeid võimalike nõuete eest kaitsmiseks kuni nende nõuete esitamise seaduslikud alused, eelkõige Tsiviilseadusiku üldosa seaduse ja töölepingu seaduses sätestatud alused, ei aegu.  

 1. Isikuandmete vastuvõtjaad